Ride, run and Row at the Batangas Earth and Wind Festival 2015!

Batangas Earth and Wind Festival 2015 on February 7, 2015 at Taal Lake Conservation Center, Brgy. Kinalaglagagan, Mataasnakahoy, Batangas.

Ride, run and Row at the Batangas Earth and Wind Festival 2015!

Ride, run and Row at the Batangas Earth and Wind Festival 2015!

Race/Event Date: February 7, 2015

Location: Taal Lake Conservation Center, Brgy. Kinalaglagagan, Mataasnakahoy, Batangas

Race Types: 5km-20km-3km Continue reading “Ride, run and Row at the Batangas Earth and Wind Festival 2015!”